Zakres akredytacji

Wdrożony w naszym Laboratorium System Zarządzania, zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, gwarantuje najwyższą jakość uzyskiwanych wyników prowadzonych tam pomiarów i analiz, czego potwierdzeniem jest uzyskany Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1238, wydany przez PCA.

Pełny zakres akredytowanych badań dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl

Na skróty:

Zadaj nam pytanie

SANITAS
Lekarze Specjaliści Sp. z o.o.

Laboratorium Higieny Pracy
ul. Karola Libelta 2a, Bydgoszcz

tel. 506 085 686,
tel. 52 321 01 22,
fax: 52 322 39 85,
higienapracy@sanitas.pl