Bydgoszcz, ul. Dworcowa 110    Tel. 506 085 686, Tel. 52 321 01 22    Fax 52 322 39 85
Ochrona czystości powietrza
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie badań i pomiarów przestrzegania norm czystości powietrza.
Stężenie czynników chemicznych
Oznaczanie stężenia czynników chemicznych przy użyciu rurek Drägera.
Akustyka
Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas (metoda techniczna).
Pomiary fotometryczne
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie badań i pomiarów natężenia oświetlenia.
Mikroklimat
Metodyka pomiarów i określenie warunków komfortu termicznego w oparciu o wskaźniki PMV i PPD.
Wypełnij formularz zlecenia online i prześlij do nas.                                                          
W naszym Laboratorium wdrożono System Zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat naszej pracy.                                                       
Zachęcamy do pobrania dokumentów, które ułatwią Państwu współpracę z naszą placówką.
Laboratorium posiada certyfikat wydany przez
Polskie Centrum Akredytacji
Certyfikat PCA AB 1238

O firmie

"Sanitas" Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. w Bydgoszczy rozpoczął swą działalność w 1952 roku jako Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów "Sanitas". Laboratorium Higieny Pracy zostało utworzone w 1967 roku jako Pracownia Badania Stężeń i Natężeń czynników szkodliwych na Stanowiskach Pracy.
Czytaj więcej

Nasza oferta

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego laboratorium wykonującego pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Zapewniamy fachową obsługę: od rozmowy wstępnej i ustalenia faktycznych potrzeb pomiarowych, wykonania pomiarów po opracowanie wyników. Wszystko to jest wliczone w cenę skalkulowaną tak, aby była jak najbardziej przyjazna dla Zleceniodawcy. Zapraszamy do zapoznania się z oferowanym zakresem badań i pomiarów.
Czytaj więcej

Usługi Laboratorium Higieny Pracy w skrócie

Akustyka *

Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas - metoda techniczna.

Ochrona czystości powietrza - pobieranie próbek *

Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy.

Ochrona czystości powietrza - badania zawartości pyłu *

Oznaczanie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową (frakcja wdychalna i respirabilna).

Pomiary fotometryczne i radiometryczne *

Pomiar natężenia oświetlenia.

Mikroklimat umiarkowany

Metodyka pomiarów i określenie warunków komfortu termicznego w oparciu o wskaźniki PMV i PPD.

Stężenie czynników chemicznych

Oznaczanie stężenia czynników chemicznych przy użyciu rurek Drägera.
Zapoznaj się z naszą pełną ofertą