Ankieta badania satysfakcji klientów

1. Jakie kryterium zdecydowało o skorzystaniu z usług naszego laboratorium?

2. Czy informacje uzyskiwane na etapie przyjmowania zlecenia były wystarczające, a zasady realizacji zlecenia jasno określone?
3. Czy okres oczekiwania na wykonanie pomiarów w zakładzie Państwu odpowiadał?
4. Jak Państwo oceniają pracę zespołu pomiarowego, osoby wykonujące pomiary w sposób profesjonalny i zrozumiały odpowiadały na zadawane pytania?

5. Czy otrzymane sprawozdanie z badań jest dla Państwa przejrzyste i zrozumiałe?
6. Czy rozważają Państwo kontynuowanie współpracy z naszym laboratorium?
7. Uwagi na temat usług naszego laboratorium:

Formularz wysłany.